Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

O nás

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi vzniklo v roku 2005, ako záujmové združenie právnických osôb a je zapísané v Registri záujmových združení vedenom na Obvodnom úrade v Nitre.

image003

PZO

Predmetom činnosti združenia je dlhodobé komplexné a efektívne nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli na území obcí, ktoré sú členmi združenia, znižovanie objemu skládkovaného odpadu, riešenie problémových javov v odpadovom hospodárstve členských obcí.

Členské obce

Združenie tvorí 57 členských obcí Nitrianskeho kraja. V okrese Nitra je to 43 obcí, v okrese Topoľčany 11 obcí a v okrese Šaľa sa nachádzajú 3 členské obce. Dovedna žije na území združenia viac ako 83 000 obyvateľov  vo viac ako 25 000 domácnostiach.

VZ_PZO

Ciele združenia

  • ochrana životného prostredia v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi
  • znžovanie produkcie zmesového odpadu 
  • zvyšovanie podielu recyklácie komunálnych odpadov 
  • riešenie problémových javov v odpadovom hospodárstve v obciach, ktoré sú členmi združenia
  • osvetová činnosť zameraná na motiváciu obyvateľstva k separovaniu odpadov v domácnostiach a zvýšenie záujmu o životné prostredie

Orgány PZO

 

Valné Zhromaždenie 

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom PZO, ktorý rozhoduje o záležitostiach združenia. Každá obec je na valnom zhromaždení zastúpená štatutárom obce, alebo ním písomne povereným zástupcom.

 

Predstavenstvo

Predstavenstvo PZO je riadiacim orgánom združenia, má deväť členov, ktorí zastupujú jednotlivé mikroregióny. 

Funkčné obdobie predstavenstva PZO je štvorročné.

 

Predseda predstavenstva PZO – Mgr. Ľuboš Kolárik, starosta obce Golianovo, mikroregión Dolná Nitra

Podpredseda predstavenstva PZO Mgr. Daniel Šiška, starosta obce Preseľany, mikroregión Južné Topoľčiansko

 

Tajomník PZO – Ing. Jozef Holúbek, starosta obce Výčapy – Opatovce, mikroregión Zobor

 

Mgr. Karin Šimková – člen predstavenstva PZO, starostka obce Prašice, mikroregión Sotdum

Ing. Miroslav Brath – člen predstavenstva PZO, starosta obce Hosťová, mikroregión Podzoborské združenie obcí

Mgr. Martin Pálka – člen predstavenstva PZO, starosta obce Mojmírovce, mikroregión Cedron

PeadDr. Marek Peniaško – člen predstavenstva PZO, starosta obce Šurianky, mikroregión Radošinka

Milan Bíro – člen predstavenstva PZO, starosta obce Veľké Zálužie, mikroregión Vittis

Jozef Bojda, člen predstavenstva., starosta obce Lužianky, mikroregión Vitíis

 

 

 

Členské obce

 
obec   počet obyvateľov
Obec Alekšince   1739
Obec Báb   1215
Obec Bádice   392
Obec Belince   365
Obec Branč   2190
Obec Cabaj - Čápor   4342
Obec Čab   775
Obec Čakajovce   1169
Obec Čeľadice   1072
Obec Čermany   357
Obec Golianovo   1955
Obec Hájske   1332
Obec Horná Kráľová   1870
Obec Horné Lefantovce   855
Obec Hosťová   402
Obec Hruboňovo   544
Obec Hrušovany   1102
Obec Ivanka pri Nitre   2939
Obec Jacovce   1790
Obec Jarok   2060
Obec Jelenec   2081
Obec Jelšovce   986
Obec Kamanová   609
Obec Kolíňany   1556
Obec Koniarovce   657
Obec Lehota   2384
Obec Ludanice   1794
Obec Ľudovítová   236
Obec Lužianky   3101
Obec Malé Zálužie   262
Obec Malý Cetín   474
Obec Močenok   4342
Obec Mojmírovce   2938
Obec Nitr. Hrnčiarovce   2302
Obec Nové Sady   1301
Obec Paňa   390
Obec Podhorany   1114
Obec Podhradie   284
Obec Pohranice   1109
Obec Poľný Kesov   638
Obec Prašice   2033
Obec Preseľany   1497
Obec Rajčany   535
Obec Rišňovce   2071
Obec Svätoplukovo   1403
Obec Štefanovičová   318
Obec Štitáre   1112
Obec Šurianky   585
Obec Tvrdomestice   457
Obec Veľká Dolina   702
Obec Veľké Zálužie   4315
Obec Veľký Cetín   1621
Obec Veľký Lapáš   1969
Obec Vinodol   2060
Obec Výčapy Opatovce   2158
Obec Zbehy   2229
Obec Žirany   1357
spolu   83445