Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ako správne triediť odpad?

Ako správne postupovať pri triedení odpadu…

 

Papier

Nadoba-na-papier-231x300

ÁNO

noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, kartóny, papierové tašky. Ak máte kartónový papier väčších rozmerov, využite možnosti zberného dvora, kde môžete takýto papier odovzdať.

 

NIE

použité plienky a hygienické potreby, nápojové kartóny, alobal, celofán, dechtový papier, kopírovací papier, lepiaca páska, kovové alebo plastové časti papierových výrobkov.

 

Plast + Vkm + Kovy

nadoba-na-plast-231x300

ÁNO

Takmer všetko plastové patrí do plastu! Ide hlavne o PET fľaše, fólie, plastové obaly od potravín (sladkostí a slaností), obaly od drogérie, čistiacich prostriedkov, ale aj plastové hračky a podobne.  Ak máte väčšie množstvo plastov môžete pokojne vedľa vašej nádoby vyložiť aj vrecia s plastovým odpadom. Ak sa potrebujete zbaviť plastových výrobkov väčších rozmerov určite využite zberný dvor. Spolu s plastami sa zbierajú aj kovy a viacvrstvové kombinované materiály = obaly, ktoré ľudovo nazývame ,,tetrapaky“. Ide o tzv. nápojové kartóny od mlieka, džúsov a podobne.

Upozornenie - Polystyrénové tabule zýbierame výhradne zo zberného dvora!

NIE

znečistené plasty, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok (napr. chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.), guma, molitan, polystyrén, silne znečistené kovové obaly, veľké a ostré kovové predmety

 

 

 

 

Sklo

 

nadoba-na-sklo-231x300

ÁNO

Nevratné obaly zo sklad od nápojov – všetky farby, poháre, sklenené nádoby a obaly, tabuľové sklo, obaly zo skla z telovej a bytovej kozmetiky, sklenené črepy

Upozornenie - veľké sklenené tabule môžete priniesť na zberný dvor vo Vašej obci.

NIE

Porcelán, keramika, fľaše od chemikálií, zrkadlá, drôtené sklo, autosklá, lepené sklá, vrchnáky, viečka, kroky, gumy, zátky, TV obrazovky

 

 

 

BIO

 

nadoba-bioodpad-300x293

ÁNO

kuchynský odpad rastlinného charakteru - zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, tráva, orezky zo stromov, lístie, burina, usadenina z kávy, čajové vrecko, piliny a hobliny

NIE

kosti, zvyšky mäsa, uhynuté zvieratá, časopisy, exkrementy zvierat, plasty, kovy, sklo, cigaretové ohorky

 

Domáce kompostovanie (kompostéry a domáce kompostoviská) – ide o najekologickejšiu a pre občana aj o najlacnejšiu formu nakladania s týmto odpadom. Kompostovať môžete rovnako všetko, čo patrí do hnedej nádoby. Ak práve nechováte domáce zvieratá, určite využívajte domáce kompostovanie aj pre zbytky odpadov ktoré  vznikajú v kuchyni, teda zbytky, jedál a podobne.

 

                                   Zmesový odpad                                            

                                                      ZKO_120

 

Zmesový komunálny odpad -  odpad bez možnosti vytriedenia napr. použité detské plienky, naplnené vrecko z vysávača

 

Do čiernej nádoby nepatrí – všetko čo sa dá ďalej vytriediť hlavne nie BIO ODPAD a stavebný odpad!!!

 

 

Zberný dvor

 Na zberný dvor môžete priniesť:

Odpady ktoré vieme ďalej recyklovať:

 • opotrebované pneumatiky
 • sklo
 • papier
 • plasty
 • polystyrén
 • kovy
 • komunálne drevo (starý nábytok, použité osb dosky, dosky, okenné rámy, dvere a pod.
 • stavebný odpad
 • elektro odpad

 

Odpad ktorý nevieme recyklovať a musíme ho likvidovať na skládkach alebo v spaľovniach:

 • nebezpečný odpad
 • objemný odpad – odpad väčších rozmerov ktorý už sa nedá ďalej recyklovať napr. koberce.

 

Zberné miesto pre zelený odpad:

 • tráva, burina, kukuričné kôrovie, orezy zo stromov kríkov a inej zelene a pod.