• O Nás

  Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi vzniklo v roku 2005. Predmetom činnosti združenia je dlhodobé komplexné nakladanie s odpadmi.
 • Orgány PZO

  Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi vzniklo v roku 2005. Predmetom činnosti združenia je dlhodobé komplexné nakladanie s odpadmi.
 • Prečo triediť odpad?

  Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi vzniklo v roku 2005. Predmetom činnosti združenia je dlhodobé komplexné nakladanie s odpadmi.
 • 1
 • 2
 • 3