Zloženie komunálneho odpadu v Ponitrianskom združení v roku 2018

Množstvo komunálnych odpadov v členských obciach PZO v roku 2018 dosiahlo hodnotu takmer 33 000 ton!!!

Najrýchlejšie rastie  Biologicky rozložiteľný odpad, ktorý v roku 2018 dosiahol množstvo 10 000 ton ( 8000 ton v roku 2017).

Mierny nárast sme zaznamenali aj pri zbere plastu ( 2017 – 1613 t  na 1688 t – 2018),

papiera ( 2017 – 1 262,5 t na 1 299t – 2018) a skla (2017 – 904 t na 920 t – 2018).

 

Stále je čo zlepšovať

Veľkou výzvou pre Ponitrianske združenie obcí zostáva aj naďalej znižovanie zmesového komunálneho odpadu, ktorého vyzbierané množstvo v roku 2018 bolo 13 952 ton.

Predpokladáme, že v zmesovom odpade stále končí najmenej 30% odpadu. ktorý je možné ďalej recyklovať. Aj z tohto dôvodu  PZO plánuje v roku 2019 vykonať analýzu zmesového odpadu vo vybraných obciach združenia.

 

Nižšie uvádzame % rozdelenie odpadov v PZO:

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *