Zápisnice a uznesenie

Súbor
Zápisnica z predstavenstva 29.1.2018
Zápisnica z predstavenstva 14.11.2017
Zápisnica z XXV zadadnutia VZ PZO
Zápisnica z predstavenstva 20.10.2017
Zápisnieca z XXIV. zasadnutia PZO
Uznesenie z XXIV. zasadnutia VZ PZO
Zápisnica z predstavenstva 15.8.2017
Zápisnica z XXIII. zasadnutia PZO
Uznesenie z XXIII. zasadnutia VZ PZO
Zápisnica z predstavenstva 6.4.2017
Zápisnica z XXII. zasadnutia PZO.pdf
Uznesenie z XXII. zasadnutia VZ PZO.pdf
Zápisnica z XXI. zasadnutia PZO.pdf
Uznesenie z XXI. zasadnutia VZ PZO.pdf
Zápisnica z XX. zasadnutia PZO.pdf
Uznesenie z XX. zasadnutia VZ PZO.pdf
Zápisnica z XIX. zasadnutia PZO.pdf
Uznesenie z XIX. zasadnutia VZ PZO.pdf
Zapisnica z XVIII. zasadnutia PZO.pdf
Uznesenie z XVIII. zasadnutia VZ PZO.pdf
Zapisnica z XVII. zasadnutia PZO.pdf
Uznesenie z XVII. zasadnutia VZ PZO.pdf
Zápisnica z XVI. zasadnutia PZO.pdf
Uznesenie z XVI. zasadnutia PZO.pdf
Zapisnica z XV. zasadnutia PZO.pdf
Uznesenie z XV. zasadnutia VZ PZONSO.pdf
Uznesenie z XXVI. zasadnutia VZ PZONSO.pdf
Zápismica z XXVI. zasadnutia VZ PZO
Zápisnica z predstavenstva 25.9.2018
Zápisnica z XXVII. zasadnutia VZ PZO
Uznesenie z XXVII zasadnutia VZ PZONSO
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní služby
Zápisnica z XXXI zasadnutia VZ PZO
Uznesenie z XXXI zasadnutia VZ PZO
Uznesenie z XXXII zasadnutia VZ PZO
Zápisnica z XXXII uznesenia VZ PZO
Zapisnica z XXVIII VZ PZO
Uznesenie z XXVIII zasadnutia VZ PZO
Uznesenie z XXIV zasadnutia VZ PZO
Zápisnica z XXIV zasadnutia VZ PZO
Uznesenie z XXX zasadnutia VZ PZO
Zápisnica z XXX zasadnutia VZ PZO
Zápisnica z XXXIII zasadnutia VZ PZO
zápisnica