Prílohy:
SúborČíslo zmluvyDátum zverejneniaDátum účinnostiZmluvné strany
Stiahnuť tento súbor (Kúpna zmluva.pdf)Kúpna zmluva 31.1.2018 PZO a ENVI-GEOS
Stiahnuť tento súbor (Zmluva o zabezpeční a financovaní triedeného zberu KO.pdf)Zmluva o zabezpečení a financovaní triedeného zberu komunálneho odpadu 21.12.20171.1.2018 
Stiahnuť tento súbor (Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy.pdf)Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy 24.10.201724.10.2017PZO a ELEKOS
Stiahnuť tento súbor (Dohoda o spoločnom prevádzkovaní skládky.pdf)Dohoda o spoločnom prevádzkovaní skládky 21.8.201721.8.2107PZO a ENVI-GEOS, s.r.o.
Stiahnuť tento súbor (Dodatok A1 k Zmluve o kúpe spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch.pdf)Zmluva o kúpe spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch 21.8.201721.8.2017PZO a ENVI-GEOS, s.r.o.
Stiahnuť tento súbor (Kúpna zmluva O2.pdf)Kúpna zmluva 31.10.201631.10.2016O2 - PZO
Stiahnuť tento súbor (Kúpna zmluva 14.10.2016.pdf)Kúpna zmluva 14.10.2016.pdf14/10/20164.11.20164.11.2016Elko plast a PZO
Stiahnuť tento súbor (Zmluva-o-dielo-1614.pdf)Zmluva-o-dielo-1614.pdf 12/05/201412/05/2014PZO a RF
Stiahnuť tento súbor (Ramcova-zmluva-a-poskytnutie­prostriedkovzRF.pdf)Ramcova-zmluva-a-poskytnutie­prostriedkovzRF.pdfn/a12.5.201413.5.2014PZO a RF
Stiahnuť tento súbor (Dodatokposkytovanie­21-07-2014.pdf)Dodatok č 1 o poskytovaní služieb zo dňa 21.7.2014.pdfn/a11.11.201412.11.2014PZO a ENVI-GEOS, s.r.o.
Stiahnuť tento súbor (Zmluva o prevádzkovaní dotrieďovacieho zariadenia a kompostárne.pdf)Zmluva o prevádzkovaní dotrieďovacieho zariadenia a kompostárne n/a1.10.20142.10.2014PZO a ENVI-GEOS, s.r.o.
Stiahnuť tento súbor (Poistna-zmluva-4419004284.pdf)Poistná zmluva číslo: 4419004284Pz 441900428410.10.201411.10.2014PZO a Komunálna poisťovňa a.s.
Stiahnuť tento súbor (Dodatok-kupe-spoluvlastnckeho-podielu-na-pozemkoch.pdf)Dodatok č.2 o kúpe spoluvlastníckeho podielu na pozemkochn/a8.10.20149PZO a ENVI - GEOS Nitra s.r.o.
Stiahnuť tento súbor (Dodatok-dohode-o-spolocnom-prevadzkovani­skladky.pdf)Dodatok č.1 k dohode o spoločnom prevádzkovaní skládkyn/a8.10.20149.10.2014PZO a ENVI - GEOS Nitra s.r.o.
Stiahnuť tento súbor (Dohoda-spolocnom-prevadzkovani­skladky.pdf)Dohoda o spoločnom prevádzkovaní skládky.pdf n/a4.9.20148.9.2014PZO a ENVI-GEOS, s.r.o.
Stiahnuť tento súbor (Zmluva-o-poskytovani-sluzieb.pdf)Zmluva o poskytovaní služieb.pdfn/a22.7.201423.7.2014PZO a Envi-Geos Nitra
Stiahnuť tento súbor (Havarijné poistenie 3109000031.pdf)PZ_3559008010_d.č. 13.pdf 3559008010_d. č.131.7.20171.7.2017PZO a Komunalna poistovna a.s.
Stiahnuť tento súbor (Zákonná poistka 3 559 010 810.pdf)Zákonná poistka 3 559 010 810.pdf3559008010_d. č.121.7.20141.7.2014PZO a Komunalna poistovna a.s.
Stiahnuť tento súbor (PZ_3559008010_d-11.pdf)PZ_3559008010_d-11.pdf3559008010_d. č.1114.4.201414.4.2014PZO a Komunalna poistovna a.s.
Stiahnuť tento súbor (PZ_3559008010_d-10.pdf)PZ_3559008010_d-10.pdf3559008010_d. č.1014.4.201414.4.2014PZO a Komunalna poistovna a.s.
Stiahnuť tento súbor (PZ_3559008010_d-9.pdf)PZ_3559008010_d-9.pdf3559008010_d. č.914.4.201414.4.2014PZO a Komunalna poistovna a.s.
Stiahnuť tento súbor (PZ_3559008010d-12.pdf)PZ_3559008010d-12.pdf3559008010_d. č.814.4.201414.4.2014PZO a Komunalna poistovna a.s.
Stiahnuť tento súbor (PZ_3559008010_d-7.pdf)PZ_3559008010_d-7.pdf3559008010_d. č.714.4.201414.4.2014PZO a Komunalna poistovna a.s.
Stiahnuť tento súbor (Dodatok-1-ku-Zmluve-o-kupe spoluvlastnickeho-podielu-na-pozemkoch.pdf)Dodatok č. 1 ku Zmluve o kúpe spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch n/a8.4.20148.4.2014PZO a ENVI-GEOS, s.r.o.
Stiahnuť tento súbor (PZ_3559008010_d-6.pdf)PZ_3559008010_d-6.pdf3559003010_d.č. 613.3.201413.3.2014PZO a Komunalna poistovna a.s.
Stiahnuť tento súbor (PZ_3559008010_d-5.pdf)PZ_3559008010_d-5.pdf3559003010_d.č. 513.3.201413.3.2014PZO a Komunalna poistovna a.s.
Stiahnuť tento súbor (PZ_3559008010_d-4.pdf)PZ_3559008010_d-4.pdf3559003010_d.č. 413.3.201413.3.2014PZO a Komunalna poistovna a.s.
Stiahnuť tento súbor (PZ_3559003010_d-3.pdf)PZ_3559003010_d-3.pdf3559003010_d.č. 313.3.201413.3.2014PZO a Komunalna poistovna a.s.
Stiahnuť tento súbor (PZ_L160.pdf)PZ_L160.pdf3559008010_d. č.214.2.201414.2.2014PZO a Komunalna poistovna a.s.
Stiahnuť tento súbor (PZ_explorer 105.pdf)PZ_explorer 105.pdf3559008010_d. č.114.2.201414.2.2014PZO a Komunalna poistovna a.s.
Stiahnuť tento súbor (Zmluva o kupe spoluvlastnickeho podielu.pdf)Zmluva o kúpe spoluvlastníckeho podielu na pozemkochn/a03.02.201403.02.2014PZO a ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
Stiahnuť tento súbor (Kupna-zmluva-2013_088.PDF)Kupna-zmluva-2013_088.PDF2013/08814.1.201415.1.2014PZO a SOME SLOVAKIA, s.r.o.
Stiahnuť tento súbor (Mandatna zmluva_ED.pdf)Mandatna zmluva_ED.pdfn/a07.01.201313.12.2013PZO a Euro Dorácie, a.s.
Stiahnuť tento súbor (Dodatok-3-Zmluva-o-poskytnuti­NFP.pdf)Dodatok č.3 Zmluva o poskytnutí NFP.pdf 046/4.1 MP/2011_D302.01.201324.12.2013PZO a MŽP
Stiahnuť tento súbor (PZ_2439000212.pdf)PZ_2439000212.pdfPZ_243900021210.12.201311.12.2013PZO a Komunálna poisťovňa a.s.
Stiahnuť tento súbor (PZ_3559008010.pdf)PZ_3559008010.pdfPZ_355900801009.12.201309.12.2013PZO a Komunálna poisťovňa a.s.
Stiahnuť tento súbor (PZ_0109000020.pdf)PZ_0109000020.pdfPZ č. 010900002005.12.201306.12.2013PZO a Komunálna poisťovňa a.s.
Stiahnuť tento súbor (Zmluva o dielo 6_8DH2013.pdf)Zmluva o dielo č. 6-8/DH/20136-8/DH/201320.09.201321.09.2013PZO a DYNAMIK HOLDING a.s.
Stiahnuť tento súbor (Kupna-zmluva-na-dodavku-zberovych-vozidiel.pdf)Kúpna zmluva na dodávku zberových vozidiel.pdfn/a08.07.201309.07.2013PZO a KURTA spol. s r. o.
Stiahnuť tento súbor (Dodatok-2-Zmluva-o-poskytnuti­NFP.pdf)Dodatok č.2 Zmluva o poskytnutí NFP.pdf046/4.1 MP/2011_D219.07.201319.07.2013PZO a MŽP
Stiahnuť tento súbor (Dodatok-1-Kupna-zmluva-technologia.pdf)Dodatok č.1, Kúpna zmluva - technológia.pdf P/029/RD/2012_D121.05.201322.05.2013PZO a Redox, s.r.o.
Stiahnuť tento súbor (Poistna zmluva 441_9002068_d4.pdf)Poistna zmluva 441_9002068_d4.pdf441_9002068_D422.03.201322.03.2013PZO a Komunálna poisťovňa a.s.
Stiahnuť tento súbor (Poistna zmluva 441_9002068_d3.pdf)Poistna zmluva 441_9002068_d3.pdf441_9002068_D301.03.201301.03.2013PZO a Komunálna poisťovňa a.s.
Stiahnuť tento súbor (Poistna zmluva 441_9002068_d2.pdf)Poistna zmluva 441_9002068_d2.pdf441_9002068_D225.01.201325.01.2013PZO a Komunálna poisťovňa a.s.
Stiahnuť tento súbor (Poistna zmluva 441_9002068_d1.pdf)Poistna zmluva 441_9002068_d1.pdf441_9002068_D103.12.201203.12.2012PZO a Komunalna poistovna a.s.
Stiahnuť tento súbor (Poistna zmluva 441_9002068.pdf)Poistna zmluva 441_9002068.pdf441_900206831.10.201231.10.2012PZO a Komunalna poistovna a.s.
Stiahnuť tento súbor (Zmluva o vedeni uctovnictva.pdf)Zmluva o vedeni uctovnictva.pdfn/a08.02.201208.02.2012PZO a Ing. Vladimir Chlebec EK
Stiahnuť tento súbor (Zmluva o spolupraci 634_2011.pdf)Zmluva o spolupraci 634_2011.pdfn/a05.01.201205.01.2012PZO a ENVI-PAK a.s.
Stiahnuť tento súbor (Zmluva o prenajme nebytovych priestorov.pdf)Zmluva o prenajme nebytovych priestorov.pdfn/a28.02.201228.02.2012PZO a ENVI-GEOS, s.r.o.
Stiahnuť tento súbor (Zmluva o poskytovani verejnych sluzieb.pdf)Zmluva o poskytovani verejnych sluzieb.pdfn/a07.02.201207.02.2012PZO a Orange Slovensko
Stiahnuť tento súbor (Komisionarska zmluva.pdf)Komisionarska zmluva.pdfKZPF/2011090115.05.201215.05.2012PZO a LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Stiahnuť tento súbor (zmluva o poskytnuti sluzby_05_2012_SD.pdf)Zmluva o poskytnutí služby č. 05/2012 - SD05/2012 - SD15.11.201216.11.2012PZO a Ing. Jozef Kozík
Stiahnuť tento súbor (Mandatna zmluva.pdf)Mandátna zmluva /§566 a nasl. ObchZ/n/a13.11.201214.11.2012PZO a SQM, s.r.o.
Stiahnuť tento súbor (Kúpna zmluva - vybavenie logistického centra.pdf)Kúpna zmluva - vybavenie logistického centra.pdfP/030/RD/201220.06.201221.06.2012PZO a Redox, s.r.o
Stiahnuť tento súbor (Kúpna zmluva - technológia.pdf)Kúpna zmluva - technológia.pdfP/029/RD/201220.06.201221.06.2012PZO a Redox, s.r.o
Stiahnuť tento súbor (11_Zmena projektu č. 019_4.1_2012_priloha.pdf)Rozhodnutie o zmene projektu č. Z019/4.1/2012, prílohaZ019/4.1/201212.03.201208.03.2012PZO a MŽP
Stiahnuť tento súbor (10_Zmena projektu č. 019_4.1_2012.pdf)Rozhodnutie o zmene projektu č. Z019/4.1/2012Z019/4.1/201212.03.201208.03.2012PZO a MŽP
Stiahnuť tento súbor (9_Zmluva o poskytnuti NFP_D1.pdf)Dodatok č. 1, Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku046/4.1MP/201106.03.201206.03.2012PZO a MŽP
Stiahnuť tento súbor (8_D1 k zmluve o poskytnuti sluzby.pdf)Dodatok č. 1, Zmluva o poskytnutí služby č. 001/2011n/a01.03.201202.03.2012PZO a NIVECO spol s r. o.
Stiahnuť tento súbor (7_Zmluva o poskytnutí sluzby.pdf)Zmluva o poskytnutí služby č. 001/2011n/a20.02.201221.02.2012PZO a NIVECO spol s r. o.
Stiahnuť tento súbor (6_Zmluva_Propagacia separovaneho zberu.pdf)Zmluva Propagácia separovaného zberun/a01.02.201202.02.2012PZO a František Kolář FOTO DESIGN
Stiahnuť tento súbor (5_Rozhodnutie o zmene projektu.pdf)Rozhodnutie o zmene projektu č. Z005/4.1/2012Z005/4.1/201211.02.201209.01.2012PZO a MŽP
Stiahnuť tento súbor (4_Zmluva o odovzdavani udajov platobneho styku e-Banka.pdf)Zmluva o odovzdaní údajov platobného styku e-Banka č. NIT0008/2011n/a27.01.201203.02.2011PZO a Dexia banka Slovensko a.s.
Stiahnuť tento súbor (3_Zmluva o beznom ucte pre prijem dotacii samosprav.pdf)Zmluva o bežnom účte pre príjem dotácií samosprávn/a20.05.201128.1.2011PZO a Dexia banka Slovensko a.s.
Stiahnuť tento súbor (2_Zmluva o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku.pdf)Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku046/4.1MP/201117.05.201118.05.2011PZO a MŽP
Stiahnuť tento súbor (1_Zavazny uverovy prislub.pdf)Záväzný úverový prísľub č. 05/010/11upn/a11.05.20114.3.2011PZO a Dexia banka Slovensko a.s.

Výčapy – Opatovce 204
951 44 Výčapy – Opatovce

Korešpondenčná adresa:

Korytovská 20
951 41 Lužianky
+421 915 494 145
info(at)pzo.sk