Valné Zhronaždenie 

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom PZO, ktorý rozhoduje o záležitostiach združenia. Každá obec je na valnom zhromaždení zastúpená štatutárom obce, alebo ním písomne povereným zástupcom.

 

Predstavenstvo

Predstavenstvo PZO je riadiacim orgánom združenia, má deveť členov, ktorí zastupujú jednotlivé mikroregióny. Funkčné obdobie predstavenstva PZO je štvorročné.

 

Predsteda predstavenstva PZO - Mgr. Ľuboš Kolárik, starosta obce Golianovo, mikroregión Dolná Nitra

Podpredseda predstavenstva PZO - Erika Nemešová, starostka obce Prašice, mikroregión Bebrava- Sotdum

Tajomník PZO - Ing. Jozef Holúbek, starosta obce Výčapy - Opatovce, mikroregión Zobor

 

Juraj Trsťan - člen predstavenstva PZO, starosta obce Preseľany, mikroregión Svornosť

Jozef Zseby - člen predstavenstva PZO, starosta obce Žirany, mikroregión Podzoborské združenie obcí

Mgr. Martin Pálka - člen predstavenstva PZO, starosta obce Mojmírovce, mikroregión Cedron

Viliam Búcora - člen predstavenstva PZO, starosta obce Šurianky, mikroregión Radošinka

Emil Rábek - člen predstavenstva PZO, starosta obce Horná Kráľová, mikroregión Via Romanum

Jozef Bojda, člen predstavenstva., starosta obce Lužianky, mikroregión Vitíis

 

 

 

Výčapy – Opatovce 204
951 44 Výčapy – Opatovce

Korešpondenčná adresa:

Korytovská 20
951 41 Lužianky
+421 915 494 145
info(at)pzo.sk