Členské obce

Porad.č. Názov obce Počet obyvateľov
1 Alekšince 1663
2 Báb 1117
3 Bádice 349
4 Belince 337
5 Branč 2233
6 Cabaj – Čápor 4226
7 Čab 789
8 Čakajovce 1165
9 Čeľadice 993
10 Čermany 352
11 Golianovo 1743
12 Hájske 1306
13 Horná Kráľová 1877
14 Horné Lefantovce 901
15 Hosťová 377
16 Hruboňovo 519
17 Hrušovany 1101
18 Ivanka pri Nitre 2673
19 Jacovce 1760
20 Jarok 2018
21 Jelenec 2103
22 Jelšovce 1022
23 Kamanová 625
24 Kolíňany 1582
25 Koniarovce 632
26 Lehota 2217
27 Ludanice 1825
28 Ľudovítová 242
29 Lužianky 2973
30 Malé Zálužie 265
31 Malý Cetín 411
32 Močenok 4305
33 Mojmírovce 2888
34 Nitr. Hrnčiarovce 2086
35 Nové Sady 1357
36 Paňa 360
37 Podhorany 1089
38 Podhradie 293
39 Pohranice 1071
40 Poľný Kesov 660
41 Prašice 2009
42 Preseľany 1434
43 Rajčany 539
44 Rišňovce 2075
45 Svätoplukovo 1340
46 Štefanovičová 345
47 Štitáre 920
48 Šurianky 598
49 Tvrdomestice 449
50 Veľká Dolina 663
51 Veľké Zálužie 4208
52 Veľký Cetín 1582
53 Veľký Lapáš 1495
54 Vinodol 1972
55 Výčapy Opatovce 2214
56 Zbehy 2242
57 Žirany 1361
počet obyvateľov spolu 80951