Členské obce

Členské obce ponitrianského združenia pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi.

Por. č. Obec Počet obyvateľov Počet domácností

1

Alekšince

1708

489

2

Báb

1044

534

3

Babindol

669

210

4

Bádice

338

150

5

Belince

287

89

6

Branč

2141

765

7

Cabaj – Čápor

3785

1015

8

Čab

754

220

9

Čakajovce

1096

432

10

Čechynce

1014

280

11

Čeľadice

767

282

12

Čermany

382

120

13

Dolné Lefantovce

521

178

14

Dolné Obdokovce

1257

317

15

Golianovo

1276

440

16

Horná Kráľová

1799

650

17

Horné Chlebany

354

111

18

Horné Lefantovce

932

320

19

Hosťová

372

120

20

Hruboňovo

492

167

21

Hrušovany

1145

325

22

Ivánka pri Nitre

2479

880

23

Jarok

1852

570

24

Jelenec

1993

540

25

Jelšovce

979

280

26

Kamanová

619

183

27

Kapince

206

87

28

Kolíňany

1476

450

29

Koniarovce

615

212

30

Lehota

1848

680

31

Ľudovítová

251

76

32

Lukáčovce

1140

376

33

Lužianky

2619

720

34

Malé Zálužie

261

116

35

Malý Cetín

384

120

36

Močenok

4430

1316

37

Mojmírovce

2810

888

38

Nitrianske Hrnčiarovce

1903

695

39

Norovce

317

150

40

Nové Sady

1267

449

41

Paňa

314

140

42

Podhorany

1084

375

43

Podhradie

304

105

44

Pohranice

1094

326

45

Poľný Kesov

581

179

46

Prašice

2092

569

47

Preseľany

1464

490

48

Rajčany

538

177

49

Rišňovce

2034

550

50

Rumanová

800

264

51

Solčianky

249

99

52

Svätoplukovo

1334

393

53

Štefanovičová

287

122

54

Štitáre

654

200

55

Šurianky

598

198

56

Tvrdomestice

467

175

57

Veľká Dolina

648

210

58

Veľké Zálužie

4136

1100

59

Veľký Cetín

1644

725

60

Veľký Lapáš

1146

389

61

Velušovce

507

178

62

Vinodol

1943

512

63

Výčapy Opatovce

2121

651

64

Zbehy

2248

691

65

Žirany

1376

370

Spolu

79245

25190

*zdroj  vytlačený mat.