PZO ocenené ako najlepší projekt v oblasti nakladania s komunálnym odpadom na Slovensku

Ponitrianske združenie obcí získalo za rok 2018 cenu odpadového hospodárstva  za  projekt Separovaný zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Ocenenie pod názvom ,,Zlatý mravec“ sa každoročne udeľuje najlepším projektom v oblasti odpadového hospodárstva SR vo vybraných piatich kategóriách. PZO získalo toto ocenenie v kategórii ,,Komunálne odpadové hospodárstvo.“ Najvyššie ocenenie v tejto súťaži získavajú jednotlivci a spoločnosti, […]

Read More

Ako správte postupovať pri triedení odpadu?

Ako správne postupovať pri triedení odpadu… Papier ÁNO Papier, čisté obaly, škatule, kartóny, lepenka, noviny, časopisy, knihy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, obálky, papierové vrecká Upozornenie: Pred triedením je potrebné odstrániť tvrdú väzbu z kníh, plastové a kovové časti zo zakladačov a obalov, plastové obaly používané pri balení napr. časopisov, letákov). Nie je potrebné odstraňovať kovové sponky z papiera […]

Read More