Kuchynský odpad

Kuchynský biologický rozložiteľný odpad tvorí významnú časť komunálnych odpadov v každej domácnosti. Tvoria ho napr. pozostatky z ovocia, zeleniny, staré pečivo a chlieb, škrupiny z vajec, taktiež kávový a čajový výluh a napríklad aj recyklovaný papier, ktorý sa už nedá použiť v procese recyklácie.

Od dátumu 01.01.2021 je povinnosť pre samosprávy (obce) zabezpečiť triedenie a zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Na koľko vzniká veľké množstvo odpadov v komunálnom odpade, ktoré sa dajú zhodnotiť v tomto prípade kuchynský biologický rozložiteľný odpad je najlepšie oddeliť a zhodnotiť kompostovaním. Zákon č. 79/2015 Z.z. – Zákon o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v paragrafe §81 ukladá obci zaviesť systém triedenia kuchynského biologického odpadu. Ak po danom dátume 01.01.2021 obec preukáže, že 100% obyvateľov kompostuje odpad vo svojich domácich kompostoviskách, zákon umožňuje výnimku, kde sa daný systém nakladania s kuchynským biologickým rozložiteľným odpadom nemusí zaviesť. Ponitrianske združenie obcí výrazne odporúča systém kompostovania, kde sa daný odpad vie zhodnotiť v kompostéroch na ďalšie použije ako organické hnojivo do zeme.Len redukovaním a priamym separovaním kuchynského biologického odpadu vieme docieliť zníženie komunálneho odpadu. Ponitrianske združenie obcí chce zaviesť od roka 2021 pravidelný zvoz BIO odpadu vo frekvencii 1x týždenne, tým pádom chce podporiť, aby sa znížilo množstvo komunálneho odpadu v čiernych nádobách, a zároveň zvýšiť mieru kompostovania kuchynského biologického rozložiteľného odpadu priamo v domácnostiach v jednotlivých obciach. Predchádzaním tvorby kuchynského biologicky rozložiteľné odpadu šetríme životné prostredie a tým pádom sa na skládky nedostanú tony biologického odpadu, ktorý môže byť ešte použiteľný ako organické hnojivo.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *